Bracke T28.a - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Harvar
Bracke T28.a
Bracke T21.b
Bracke T26.b
Bracke T35.b
Bracke T28.a - Tvåradig tallriksharv

Bracke T28.a är en robust och flexibel tallriksharv som kan vinkla tallrikarna så att de lägger torvorna åt samma håll, höger eller vänster, emot eller ifrån varandra. Bracke T28.a klarar de besvärligaste terrängförhållandena med mycket sten och hyggesavfall. Markberedning med T28.a ger många planteringspunkter för plantor och frön oavsett terrängtyp. Den monteras på medelstor eller stor basmaskin.  

Nya tallrikar, Bracke TD10.b
De nya tallrikarna är framtagna för att ge bättre markberedningskvalitet, bättre ekonomi och enklare byte av slitdelar än tidigare versioner. Tallrikarna är symmetriska vilket gör att de kan lägga torvan åt båda hållen. De nya tandplattorna lägger upp mer jord på torvorna så att fler planteringspunkter av bästa kvalitet kan åstadkommas. Tandplattorna har lång livslängd och är fastskruvade vilket ger enkla och säkra byten. 

Konstruktion
Bracke T28.a är konstruerad med en låg dragpunkt på armarna så att ingreppet mot marken blir jämnt oberoende av markens variationer. Vid överlast tillåts armrörelser i sidled och att tallriken kan vridas runt sin vertikalaxel. Tallrikens motorhus vrids med en hydraulmotor via en snäckväxel. En sensor känner av motorhusets läge och ser till att tallriken behåller sin vinkel. Bracke T28.a kan utrustas med centralsmörjning. 
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal