Bracke P12.a - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Planterings- och såddaggregat
Bracke P12.a
Bracke P11.a
Bracke S35.a
Bracke P12.a - Planteringsaggregat
Bracke P12.a är avsedd för plantering i torra och varma förhållanden. Den passar i plantageskogsbruk med till exempel eukalyptusodling. Bracke P12.a kan utföra hela arbetet med markberedning och plantering, eller enbart plantera. 

Nytt plantmagasin
P12:an är utrustat med vårt nya, större, plantmagasin. Istället för de 62, 72 eller 88 plantor som de gamla magasinen kan laddas med, laddar man det nya med hela 196 plantor vilket ger en viktig produktionsökning. 

Bevattning och gödsling
Inbyggda system för bevattning och gödsling erbjuds som extrautrustning till Bracke P12.a. Bevattning kan ske antingen med vattengel eller med vatten via plantröret. Gödsling sker med gödselgranulat via två rör som placeras på var sida om plantröret. 

Funktion
Bracke P12.a gör en planteringspunkt i botten av en grop. Gropen formas av en speciellt utformad fot, plantan sätts i botten av gropen och, om P12:an är utrustad med gödsling, släpps samtidigt gödselgranulat ut genom de två separata rören. Bevattning kan ske antingen med vattengel samtidigt som plantan sätts eller genom att vatten tillförs kring plantan under planteringsfasen. 

För att kunna åstadkomma en bra planteringspunkt måste jorden luckras upp. Detta kan ske i förväg med någon form av markberedare, t.ex. en ripper. Bracke P12.a kan utrustas med en sub-soiler med vilken uppluckring kan göras med aggregatet för varje planteringspunkt. 
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal