Bracke C16.c - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Bracke C16.c
Bracke C16.c
Produktfilm C16.c
Bracke C16.c - Skogsvårds- och bioenergiaggregat
Bracke C16.c är ett ackumulerande fällaggregat för bio-
energi och skogsvård. Aggregatet har hög ackumuleringskapacitet och en unik, patenterad, kaplösning som ger mycket hög avverkningskapacitet. Bracke C16.c monteras på skördare, skotare och andra kranförsedda maskiner.

Konstruktion
Kaplösningen består av en kapklinga med en ¾” sågkedja. Skivans utformning gör att kedjan alltid hålls sträckt. 
Bracke C16.c har en hydraulisk kolvmotor som ger högre produktion, längre livslängd och lägre bränsleförbrukning än de tidigare generationerna.

Effektiv skogsvård
Bracke C16.c kombinerar högeffektiv röjning med möjligheten att ta tillvara biomassa. Detta gör aggregatet lämpligt för maskinell avverkning vid exempelvis ungskogsröjning, gallring, stråkröjning, krankorridorgallring samt röjning längs vägar, åkerkanter och ledningsgator.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal