Bracke M24.a - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Högläggare
Bracke M24.a
Produktfilm M24.a
Bracke M36.b
Bracke M24.a - Tvåradig högläggare
Bracke M24.a är en lätt högläggare som monteras på en medelstor basmaskin. Detta gör den lämplig för mindre objekt där hög manöverförmåga prioriteras. M24.a skapar högar med mineraljordstäckning vilket ger optimala planteringspunkter. Arbetssättet går att variera för att till exempel skapa fläckmarkberedning för sådd eller vid stenig mark. Bracke M24.a ger ett bra resultat på alla typer av högläggningsmarker men passar särskilt väl när variationerna i terrängen är stora. 

Konstruktion
På Bracke M24.a är armarna ledade i sidled för att kunna väja för hinder och skapa planteringpunkter vid sidan av dessa. Lyftarmarnas led är av ny konstruktion som ger en bra lyfthöjd samt möjlig-het att lyfta armarna separat. För anpassning till olika marknads-krav kan Bracke M24.a levereras med både tre- och fyruddiga rivhjul (MW3 & MW4). Hydrauliken är lastavkännande. 

Rivhjul
Rivhjulets tandplattor ger bra planteringspunkter med mineraljordstäckning. Högen kan tryckas till och markpåverkan blir minimal. Utformningen av tandplattan gör att eggen behåller skärpan och resultatet på högarna hålls optimalt hela plattans livslängd. Byte av tandplattorna är enkelt och säkert.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal