Forskning - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Om Bracke Forest
Brackes koncept
Den omvända torvan
Forskning
Forskning
Bracke Forecare presenterade 1987 resultat från ett försök som anlades tolv år tidigare av SCA Skog AB. Försöket, som ligger på ett område med näringsfattig mark, visade skillnaden mellan att plantera i mineraljordsfläcken jämfört med den omvända torvan. Andelen plantor som överlevt skiljde inte mellan försöksleden. Skillnaden bestod däremot i att alla plantor som var planterade i den omvända torvan stod upprätt. Ca 33% av plantorna planterade i fläcken lutade eller låg. Rotmassan på plantorna i den omvända torvan var ca 35 gånger större och stamvolymen efter 12 växtsäsonger var 5 gånger så stor som på plantorna i fläcken.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal