Brackes koncept - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Om Bracke Forest
Brackes koncept
Den omvända torvan
Forskning
En hjälpande hand - Den omvända torvan
Markberedningens grundläggande roll är att förbättra förutsättningarna för överlevnad och tillväxt av frö eller plantor. De problem som finns vid anläggandet av ny skog är likartade oavsett var någonstans i världen vi befinner oss. Precis på samma sätt som inom jordbruket är risken störst för skador av skadedjur och konkurrerande växtlighet på bördiga marker. Där är huvudnyttan med markberedning att skydda fröet eller plantan under dess första tid, när den är som mest utsatt för skadeangrepp och konkurrens. I de norra delarna är däremot förbättrad tillväxt en viktigare aspekt eftersom skadeangreppen inte är fullt så svåra där. Givetvis så är de positiva effekterna av markberedningen komplex, det är svårt att rangordna dem sinsemellan. Den samlade nyttan som ger ökad överlevnad och förbättrad tillväxt är dock odiskutabel. Genom markberedning ger vi alltså fröet eller plantan en hjälpande hand.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal