Bracke P11.a - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Planterings- och såddaggregat
Bracke P12.a
Bracke P11.a
Fotogalleri P11.a
Produktfilm P11.a
Bracke S35.a
P11.a - Planteringsaggregat
Bracke P11.a gör det möjligt att utföra hela föryngringsarbetet från markberedning till plantering med en enda maskin. Med Bracke P11.a får man föryngringsresultat av högsta kvalitet med största möjliga miljömässiga och ekologiska hänsyn.

Funktion
Normalt gör Bracke P11.a en hög med omvänd torva, pressar till och sätter plantan mitt i högen. Högläggning är det planteringssätt som eftersträvas på de flesta marktyper. Det går även att variera markberedningen genom att skrapa med aggregatets skopa, för att göra markberedningsfläckar eller plantera direkt utan markberedning. Alla funktioner styrs enkelt från förarhytten. Oavsett markberedningsmetod kan föraren ta hänsyn till såväl självföryngrade plantor, de ekologiska förhållandena samt kulturvärden och fornminnen.

Maskinstyrning
Styrsystemet Bracke Growth Control är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Aggregatet har givare som lämnar information till Bracke Growth Control om till exempel plantrörets läge. Justering och avläsning av planteringsdjup, tilltryckning och övriga variabler görs via displayen i hytten och alla enheter i styrsystemet kommunicerar via CAN-bus. Bracke Growth Control räknar antal planterade plantor, både per objekt och totalt samt mäter arbetstiden. Planteringen och högläggningsfunktionen sköts bekvämt med två manöverknappar via styrsystemet.

Riktad plantering
Bracke P11.a utför effektiv markberedning och plantering på alla typer av underlag, från lättarbetade och bördiga till steniga marker som är täckta med hyggesavfall.Föraren kan välja planteringsställe för varje planta och även hur planteringsstället utformas. 
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal